ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ

സാഞ്ചി സ്തൂപം, സാഞ്ചി

കുത്തബ് മിനാർ, ഡൽഹി

വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ, കൊൽക്കത്ത

ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ്, മുംബൈ

താജ് മഹൽ, ആഗ്ര

ഹർമന്ദിർ സാഹിബ്, അമൃത്സർ

ബഹായ് ക്ഷേത്രം, ഡൽഹി