ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

വിശാഖപട്ടണം

തിരുപ്പതി

വിജയവാഡ

അനന്തഗിരി കുന്നുകൾ

കൈഗൽ വെള്ളച്ചാട്ടം

റോളപ്പാട് വന്യജീവി സങ്കേതം

രാജമുണ്ട്രി