ചണ്ഡീഗഢിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ 

മഹേന്ദ്ര ചൗധരി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്

ചണ്ഡീഗഡ്  റോസ് ഗാർഡൻ

പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ

സുഖ്ന തടാകം

എലന്റെ മാൾ

ചണ്ഡീഗഢിലെ റോക്ക് ഗാർഡൻ