തെലങ്കാനയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഹൈദരാബാദ്

വാറങ്കൽ

സെക്കന്തരാബാദ്

മഹബൂബ് നഗർ

ഗോൽക്കൊണ്ട കോട്ട

ഖുതുബ് ഷാഹി ശവകുടീരങ്ങൾ

രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി