ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ

മുംബൈ  ജനസംഖ്യ 12,691,836

ഡൽഹി ജനസംഖ്യ 10,927,986

ബെംഗളൂരു  ജനസംഖ്യ 8,443,675

ഹൈദരാബാദ്  ജനസംഖ്യ 6,809,970

അഹമ്മദാബാദ് ജനസംഖ്യ 6,357,693

ചെന്നൈ   ജനസംഖ്യ 4,681,087

കൊൽക്കത്ത  ജനസംഖ്യ 4,631,392