ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ 7 രാജ്യങ്ങൾ

ഐസ്ലാൻഡ്

ന്യൂസിലാന്റ്

അയർലൻഡ്

ഡെൻമാർക്ക്

ഓസ്ട്രിയ

പോർച്ചുഗൽ

സ്ലോവേനിയ