വരുമാനം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾ

വാൾമാർട്ട്  റീട്ടെയിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്

ആമസോൺ റീട്ടെയിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്

സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചൈന

ചൈന നാഷണൽ പെട്രോളിയം  ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്  ചൈന

സിനോപെക് ഗ്രൂപ്പ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്  ചൈന

സൗദി അരാംകോ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്  സൗദി അറേബ്യ

ആപ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്