ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ

ചൈന  ജനസംഖ്യ 1,42,58,87,337

ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യ 1,41,71,73,173

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനസംഖ്യ  33,82,89,857

ഇന്തോനേഷ്യ  ജനസംഖ്യ 27,55,01,339

പാകിസ്ഥാൻ ജനസംഖ്യ 23,58,24,862

നൈജീരിയ  ജനസംഖ്യ 21,85,41,212

ബ്രസീൽ ജനസംഖ്യ  21,53,13,498