ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ

ശ്രീനഗർ, കാശ്മീർ

മണാലി,  ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

നൈനിറ്റാൾ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

മുസ്സൂറി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

ഷിംല,  ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

മൂന്നാർ, കേരളം

ഡാർജിലിംഗ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ